Wapenunie zet zich in voor de belangen van de mensen die betrokken zijn bij civiele wapens, niet bij militaire wapens. De organisatie is onafhankelijk en heeft geen banden met bedrijven die militaire spullen maken of verkopen.

Wapenunie speelt een coördinerende rol om de belangen van deze sector te behartigen. Ze overlegt regelmatig met andere belanghebbenden om gezamenlijke standpunten te formuleren, die vervolgens bij de overheid worden gepresenteerd.

Alleen erkende individuen en verenigingen van wapeneigenaars kunnen lid worden van Wapenunie. Als particulier kun je contact opnemen met sportschuttersfederaties, jagersverenigingen of verenigingen van wapenliefhebbers.