De club bestaat sinds 1968.
Op 29 juni 2012 werd de nieuwe schietstand ingehuldigd door het gemeentebestuur en vanaf 24 augustus 2012 in gebruik  genomen.
Er zijn 10 banen in de 25 m stand en 5 banen in de luchtstand. 

Adres: Singel 59, 1853 Grimbergen

Toegelaten wapens

Art. 50. Wapens en munitie waarmede op deze stand mag geschoten worden:

  1. geweer en karabijn;
  2. pistool en revolver;
  3. munitie : ingevolge een Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (AMV/00031817/1001/B van 10/11/2014) kan er munitie met een maximale kinetische energie Eo van 3.500 joule in de 25m schietstand gebruikt worden.

Het gebruik van munitie met een Eo van meer dan 2.000 joule kan echter beperkt worden door het AGB of zijn vertegenwoordiger.

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is ten strengste verboden, evenals het afschieten van hagelpatronen.

Art. 51 Ter herinnering – Vlarem II bis:

Deze schietstand valt onder de regelgeving Vlarem II bis (BS van 31-7-1995, Belgisch Staatsblad 2009) categorie “A” stand, vergunningsnummer van de Provincie Vlaams Brabant nr 13/21/10/0060. Deze vergunning hangt uit in de club, conform de voorschriften.

Lidgeld

Ledenjaarlijks160 € – Het 2de (inwonend) gezinslid  120 €. 
Leden  -18 jaarjaarlijks75 €
Nieuwe leden1ste jaar160 €. (+30 € administratiekosten)
Nieuwe ledenvanaf juli 100 €  –  Het 2de (inwonend) gezinslid   75 €. (+30 € administratiekosten)
Nieuwe leden vanaf november160 €  (+30 € administratiekosten) voor het volgende jaar
Luchtschutters75 €
Sympathisanten 25 €  

Rekeningnummer: De Strombeekse Scherpschutters vzw.  BE64 4023 5170 8152

Afstand tot doel:

De afstand tot doel is in de luchtstand 10 m.
De afstand in de stand met vuurwapens is 25 m.